SBM försäkringar tänker CRM

SBM försäkringar
Mette Koverberg

SBM försäkringar tänker kundvård; CRM – Variabeltryck

Kersti Leoni, en tidigare kollega och kär vän till mig kontaktade mig innan sommaren för SBM försäkringars räkning. SBM var i läge att byta tryckeri och de valde att gå över till att printa breven till sina kunder i en digitalpress i stället för som tidigare, att trycka upp stora upplagor i en traditionell tryckpress. SBM valde att trycka digitalt för att utnyttja variabeltryck, som en naturlig följd av deras CRM tänk, det vill säga Customer Relationship Management, eller kundvård helt enkelt.

CRM – kundvård

I ett kundvårdsanpassat flöde är digitalprint en oslagbar hörnsten. I en digitalpress kan upplagan vara så liten som endast ett ex om du vill, – det vill säga att du kan kundanpassa breven ända nere på individnivå.

InDesign mall

Mitt uppdrag för SBM blev att göra en brevmall i InDesign som sedan SBMs marknadsavdelning kan utgå i från när de producerar sina kundbrev. Senare under hösten fick jag även i uppdrag att göra om 12 stycken bilagor som även de numera ska tryckas digitalt. Bilagorna trycks på A4 papper som falsas till en 4-sidig A5.

Bra att veta om digitaltryck… texten under har jag hämtat från lilla-tryckeriskolan. Då man trycker digitalt styrs processen helt digitalt och varje enskilt ark kan därför framställas variabelt såväl avseende text som bild. Allt kan varieras – från datum eller namn på en person till hela textmassan, för olika språk t ex. En eller flera bilder kan bytas ut för att matcha en given målgrupp. Möjligheterna begränsas egentligen bara av två saker: fantasin och pappersformatet som är max A3. En stor fördel med digitaltryck är att startkostnaden är betydligt lägre än för offsettryck, varför detta är ett givet val för små och /eller variabla upplagor. Och en annan bra sak är Print on demand, alltså att det går att ta fram små serier allt eftersom behovet uppstår.