skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se
Graphicview blomman

Cirkulär ekonomi och hållbarhet

Vi på Graphicview tycker att cirkulär ekonomi och hållbarhet är viktig! Vi har valt våra GRI mål och de kan du läsa mera om här. Hållbarhetsrapportering enligt GRI är vår senaste produkt. Därför har vi i höst gått kurs i Cirkulära affärssteg och i hållbarhetsrapportering enligt GRI och Infographic.

Cirkulära-Affärssteg-Diplom-Syd-Mette Korsmoe Koverberg

Cirkulära affärssteg

Graphicview har gått en kurs i cirkulära affärsteg i höst. Det är organisationen CirEko som håller i kursen. Vi fick lära oss allt om cirkulär ekonomi, cirkulär offentlig upphandling, olika verktyg som CAT-scan, Circular Assesement Tool och Cirkulär Business Model Canvas. Och så har vi varit på studiebesök och blivit inspirerat.

Diplom - Hållbarhetsrapportering GRI

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Den här kursen handlar om hur vi med hjälp av GRI Standards kan lyckas med vår hållbarhetsredovisning. Kursen ger kunskap i att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva er organisations hållbarhetsarbete.

Graphicview blomman
Back To Top