skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se
Graphicview blomman

Globala målen

Globala Målen
Graphicview blomman

Graphicview har valt att arbeta med mål nummer 1 och nummer 4

Fattigdom och okunskap utgör allvarliga hot mot vår planet

Mål nummer 1 – ingen fattigdom

Vi tänker att med mindre fattigdom frigörs flera resurser. Resurser behövs för att kunna tänka klart och välja rätt. Det är mycket lättare att välja hållbart när du har säkrat mat för dagen till dig själv och dina närmaste.

Mål nummer 4 – god utbildning för alla

God utbildning ger bättre kunskap. Kunskap behövs för att göra det som är best för världen.

Back To Top