skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se
CRM Och Variabeltryck

CRM och variabeltryck

Graphicview blomman

CRM och variabeltryck

SBM försäkringar tänker kundvård; CRM – Variabeltryck

Kersti Leoni, en tidigare kollega och kär vän till mig kontaktade mig innan sommaren för SBM försäkringars räkning. SBM var i läge att byta tryckeri och de valde att gå över till att printa breven till sina kunder i en digitalpress i stället för som tidigare, att trycka upp stora upplagor i en traditionell tryckpress. SBM valde att trycka digitalt för att utnyttja variabeltryck, som en naturlig följd av deras CRM tänk, det vill säga Customer Relationship Management, eller kundvård helt enkelt.
InDesign mall

Mitt uppdrag för SBM blev att göra en brevmall i InDesign som sedan SBMs marknadsavdelning kan utgå ifrån när de producerar sina kundbrev. Senare under hösten fick jag även i uppdrag att göra om 12 stycken bilagor som även de numera ska tryckas digitalt. Bilagorna trycks på A4 papper som falsas till en 4-sidig A5.
CRM – kundvård

I ett kundvårdsanpassat flöde är digitalprint en oslagbar hörnsten. I en digitalpress kan upplagan vara så liten som endast ett ex om du vill, – det vill säga att du kan kundanpassa breven ända nere på individnivå.

Porträtt Foto På Mette Koverberg Driver Graphicview I See U Ab

Porträtt foto på Mette Koverberg grundare av Graphicview I See U ab

Customer relationship management

Customer relationship management, eller kundvård, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta omfattar arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd och kundregister.

Källa

SBM marknadsföringsmaterial
Back To Top