skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se
Graphicview blomman

Personuppgifter och GDPR-policy
Detta dokument beskriver Graphicview I See U AB sitt sätt att behandla personuppgifter.

Ändringarna i min policy är till för att stärka din integritet och de ingår i mitt arbete för att följa EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Policyn börjar gälla från och med 20180401

Min kontaktlista

Jag samlar in e-mailadresser på min hemsida www.graphicview.se. På sidan finns möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrevet. Funktionen dubbelt medgivande är inkopplat, dvs du måste svara positivt ja på att du verkligen vill ha nyhetsbrevet.

Jag använder inte cookies – alltså samlar jag inte in adresser från besökare på min hemsida.

Kunder och nätverkskontakter finns på min lista och har liksom alla prenumeranter på nyhetsbrevet, alltid möjlighet att avanmäla sig direkt i nyhetsbrevet eller ved att kontakta mig på e-mail adressen eller telefon som finns gott synlig på min hemsida.

Personuppgifter som jag samlar in
Namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer, emailadress, webbadress och datum när du kom med på listan. Sen finns kolumner att kryssa i: kund, potentiell kund, nätverk, varför du finns på listan och övrigt en kolumn som kan innehålla vad vi har pratat om sist vi sågs eller en ide om hur vi kan samarbeta.

Personuppgiftsansvarig
Det är endast jag, Mette Koverberg på Graphicview I See U AB med organisationsnummer: 559085-9558 som hanterar listan. Jag uppdaterar och rensar listan varje månad i samband med mitt nyhetsbrev. Personer/företag som jag inte har haft kontakt med på 3 år rensas bort manuellt.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke
Om du vill ha registerutdrag på vilka personuppgifter jag har lagrat på dig behöver jag en skriftlig begäran med underskrift och jag behandlar begäran inom 30 dagar.

Prenumeranter som begär tillbaks sitt samtycke för att ta emot nyhetsbrevet tas bort automatisk från adresslistan hos Mailchimp. Mottagare som inte har öppnat mina mail på de 3 tillfällen och därmed inte har kunnat svara på om de vill stå på listan eller ej tar jag bort manuellt.

Du kan när som helst begära utträde från listan ved att kontakta mig på e-mail adressen eller telefon som finns gott synlig på min hemsida.
Säkerhet

Jag använder brandvägg och säkra lösenord genom 1Password. Min hemsida är säkrad med SSL och https. Jag lämnar inte listan med personuppgifter till tredje part, annat än till tjänsteleverantörer som Mailchimp och FortNox med adekvat skyddsnivå. Jag säljer aldrig personuppgifter.

Back To Top