skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se

Graphicrecorder – Grafisk facilitator – Mötesritare

Kärt barn många namn. Det är fortfarande såpass nytt i Sverige så det finns inget helt vädertaget namn ennu. Oavsett benämning är det tal om konsten att fånga samtal i bilder, ritade för hand när någon talar och på så sätt göra möten och evenemang mera engagerande och levande!

konsten att fånga samtal i bilder

Graphicrecording är konsten att fånga konversationer i bilder

Graphicrecording är konsten att fånga konversationer i bilder, ritade för hand och på så sätt göra möten och evenemang mera engagerande och levande! En Graphicrecorder lyssnar efter viktiga idéer och fångar huvudidéerna från presentationer, gruppsamtal, workshops och andra live sammanhang och tecknar bilder som blir minnesvärda och iögonfallande visuella sammanfattningar i farten. Graphicrecording tar visuellt innehåll till en ny nivå och kombinerar ord och bilder i ett roligt format som människor verkligen relaterar till.

Graphicview Blomman

Almänadalen 2020

Som ett komplement till Almedalen gjorde vi vår förste Allmänadalen på Ship as a new Story. Skeppet är mötesplatsen som ger dig och andra engagerade personer möjlighet att skapa dialog kring framtidsfrågor. Vår tanke var att segla upp till Gotland och Almedalen med skeppet som en plattform för framtidsdialog. Ombord på skeppet producerade vi 80 timmars direktsänt samhällsengagemang under den första veckan i juli 2020.

Varje eftermiddag klockan 16:45 uppsummerade vi dagens samtal i något som vi kallade Ekolodd. Jag var på plats på scen och ritade dessa samtal live som en mötesritare eller graphicrecorder. Se mig rita.

Ship of a New Story - day5. Jag ritar mötesanteckningar på min iPad
Ship of a New Story - day4. Jag ritar mötesanteckningar på min iPad
Ship of a New Story - day3. Jag ritar mötesanteckningar på min iPad
Ship of a New Story - day2. Jag ritar mötesanteckningar på min iPad
Ship of a New Story - day1. Jag ritar mötesanteckningar på min iPad
Graphicview Blomman

Fördelarna med Graphic recording:

1. Stöder facilitatorn.

En Graphicrecorder stöder facilitatorn genom att synliggöra idéer så att gruppen ser och förstår samma sida.

2. Engagerar deltagare.

En Graphicrecorder lyssnar på konversationen under brainstorming, fokusgrupper och andra gruppdiskussioner. Deltagarna kan faktiskt se deras input fångas och visualiseras med illustrationer och text.

3. Bättre beslutsfattande.

Idéer klargörs och syns för alla i rummet. “Once the facts are clear, decisions jump out at you” – Peter Drucker.

4. Ökar minnet och förståelsen.

Graphic recording skapar ett “visuellt minne” för deltagare, och det kan öka retentionen upp till 30%.

5. Hjälper gruppen att behålla fokus.

Deltagare kan lätt bli distraherade och börjar fokusera på vad de ska äta till lunch eller att något blinkar till på deras mobiltelefoner. Att ha en Graphicrecorder i rummet hjälper deltagarna att föra uppmärksamheten tillbaka till diskussionen, komma ikapp och hålla fokus. Det är också bra för personer som inte deltog i mötet eller konferensen. Jag hör ofta folk säga ”Jag kände att jag var där” efter att ha sett de färdiga tecknade minnesbilderna.

6. Främjar kreativitet.

Så snart deltagarna går in i rummet inser de att detta inte är något vanligt möte eller konferens. Stor whiteboard betyder STORA idéer. Graphicrecorder höger ribban för konversation och kreativitet.

Back To Top