skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se

Logotypen = viktig

för det är logotypen som symboliserar företagets varumärke.

Hälsa som val logo
Logotyp till ett inredningsföretag
logo logotype symboliserar varumärke
logo logotype symboliserar varumärke Emprogage
mimer center horses in nature logotype
logo logotype symboliserar varumärke
till stöd för kvinnlig omskärelse logotype
Louise mitt i prick logotype

Logotypen symboliserar företagets varumärke visuellt – den grafiska bild som speglar ditt företag.

Lägg tid och resurser på din logotyp. Det är logotypen tillsammans med ditt företagsnamn som stärker varumärket och som skapa bättre lönsamhet för företaget. Logon är i många fall det första som kunden ser. Den blir alltså som ett första möte. Första intryck ger du jo som bekant endast en gång. Det gäller att skapa tillit och visa trovärdighet. Logotypen är på samma sätt som ditt handslag en viktig signal som du skickar ut.

Logon är den viktigaste ingrediens i din grafiska profil.

Din grafiska profil ger ditt företag en total enhetlig visuell profil med noggrant genomtänkt och designat färgpalett, typsnitt och logo. Lägg tid, tankekraft och resurser på logotypen från början för att bygg ett hållbart varumärke. Logotypen symboliserar företagets varumärke och det är det jag kan hjälpa dig med. Jag vill att du ska vara stolt av din logo och känna att den speglar ditt företag rätt och jag ser till att din logotyp fungerar i olika sammanhang, i både stort och litet format, på webben och i tryck, i färg samt i svartvitt. Vem vet, du skall kanske ha logotypen på din bil? Varje gång din logotyp exponeras stärks ditt varumärke. Igenkänning är en viktig faktor, en enkel och ren logga är lättare att komma ihåg. Kända varumärken ger en omedelbar visuell igenkänning och i marknadsföring blir logotypen bärare av produktens image.

Om jag skall göra din logotyp så börjar vi med ett första möte.

Det är viktigt för mig att lära känna dig och ditt företag, ditt varumärke och vad du vill förmedla innan vi överhuvudtaget bestämmer oss för att gå vidare. Om vi är överens ger jag dig ett prisförslag och vi stämmer av om jag har uppfattat ditt företag rätt och därmed hur din logotyp eventuellt kan illustreras. Om vi fortfarande är överens om att gå vidare tar jag på mig uppdraget och går hem och skissar första utkast.

Logo, logotype och varumärke

En logotyp är antingen helt grafisk dvs en symbol eller ikon-bild eller en kombination av namn och symbol. Namnet kan skrivas i ett typsnitt som speglar företaget eller ritas som en komposition och därmed bli en egen symbol.

Ordet logotype används ibland som synonym till varumärke.

Varumärken används för att identifiera produkten, tjänsten eller företaget och är en immateriell tillgång som ofta varumärkesskyddads. Brand är i vissa sammanhang synonymt med varumärke.

Från runor, bomärke, heraldiska vapensköld, monogram, initialer och sigill till logotyp.

Människor har i lång tid satt sitt märke på sina ägodelar med bomärken, på boskap, verktyg och sänglinnen. Stenhuggare har hugget in sina initialer och märken i större byggnader och silversmederna märker än i dag sina silverföremål med sina sigill. Under renässansen med bokkonsten och läskunnigheten kom monogrammet bland de förmögna. På allmogens möbler ser vi ofta tre bokstäver i tex en målad blomsteranka, det är initialer.

Det finns mycket att läsa om ämnet

Back To Top