skip to Main Content
0722 57 42 93 mail@graphicview.se
Graphicview Blomman

Jag har jobbat med Mette under många år. Nu senast på SBM Försäkring där Mette genom sitt bolag Graphicview har gjort layouten till ett 10-tal kampanjbrev och 15-tal folders som SBM använder i vecko- och månadskampanjer. Mette är initiativrik, framåt och noggrann och levererar perfekt enligt deadlines. Jag rekommenderar Mette varmt – hon har en härlig personlighet och förstår snabbt vad jag som kund vill få levererat.

Kersti Leoni
Marknadsansvarig B2C/Intern kommunikatör Nobina Skåne

Graphicview Blomman

SBM försäkringar tänker kundvård; CRM – Variabeltryck

Kersti Leoni, en tidigare kollega och kär vän till mig kontaktade mig innan sommaren för SBM försäkringars räkning. SBM var i läge att byta tryckeri och de valde att gå över till att printa breven till sina kunder i en digitalpress i stället för som tidigare, att trycka upp stora upplagor i en traditionell tryckpress. SBM valde att trycka digitalt för att utnyttja variabeltryck, som en naturlig följd av deras CRM tänk, det vill säga Customer Relationship Management, eller kundvård helt enkelt.

InDesign mall

Mitt uppdrag för SBM blev att göra en brevmall i InDesign som sedan SBMs marknadsavdelning kan utgå ifrån när de producerar sina kundbrev. Senare under hösten fick jag även i uppdrag att göra om 12 stycken bilagor som även de numera ska tryckas digitalt. Bilagorna trycks på A4 papper som falsas till en 4-sidig A5.

CRM – kundvård

I ett kundvårdsanpassat flöde är digitalprint en oslagbar hörnsten. I en digitalpress kan upplagan vara så liten som endast ett ex om du vill, – det vill säga att du kan kundanpassa breven ända nere på individnivå.

Då man trycker digitalt styrs processen helt digitalt och varje enskilt ark kan därför framställas variabelt såväl avseende text som bild. Allt kan varieras – från datum eller namn på en person till hela textmassan, för olika språk t ex. En eller flera bilder kan bytas ut för att matcha en given målgrupp. Möjligheterna begränsas egentligen bara av två saker: fantasin och pappersformatet som är max A3. En stor fördel med digitaltryck är att startkostnaden är betydligt lägre än för offsettryck, varför detta är ett givet val för små och /eller variabla upplagor. Och en annan bra sak är Print on demand, alltså att det går att ta fram små serier allt eftersom behovet uppstår.

Back To Top