Kombilotteriet

Under 2015/2016 har jag fått många uppdrag från Market & Media, att som AD ta fram grafiskt material till deras kund Kombispel. Kombispel administrerar många lotterier och det uppdrag som jag beskriver här är för Kombilotteriets olika kampanjer. Det började med en så kallad C65. Det är en enhet som består av ett tvåsidigt brev, ett svarskort med svarstalong, en skraplott, ett innerkuvert och ett ytterkuvert. Namnet C65 syftar på kuvertets storlek.

Nya mall dokument i InDesign

I och med att Kombilotteriet var det första uppdraget jag gjorde i formatet C65 blev det att göra allt från början – göra nya malldokument i InDesign med precisa mått enligt tryckeriet. Efter det fick jag ställa in Kombilotteriets färger och göra typografimallar efter given grafisk profil. Kombispel har en bra manual med grafisk profil till alla deras olika lotterier. Sedan var det bara att bygga upp enheten och lägga in text och bilder. Kombispel levererade i stort sett all text och bilder, fast jag fick komplementera en del och ta bort annat.

Layout och kampanj

I den bästa av världar så vill jag göra en layout som får mottagaren att uppmärksamma och förstå budskapet, vilket är det viktigaste i grafisk kommunikation. I verkligheten, och i synnerhet i en reklamkampanj av detta slaget, skall det vanligtvis in jättemycket info på en liten yta och kunden vill att allt ska synas lika mycket. Då blir det svårt för mottagaren att veta var den skall fästa blicken och förstå vad budskapet egentligen är. Att göra bra layout är i bland en stor utmaning.

Adresserad direktreklam

Enheten skickades både som adresserad direktreklam (ADR), som oadresserad direktreklam (ODR), och som bilaga i olika tidningar med rätt kundsegment. Senare gjorde jag ett stort antal stödannonser som antingen trycktes i valda tidningar och kuponghäften, och ett stort antal bannerannonser till affiliate-marknadsföring på relevanta webbplatser och bloggar.

I samarbete med Marked & Media

Arbetets gång

Text och bilder är sammansatta i InDesign. Fotoreturs och bildmanipulation är gjorda i PhotoShop. Tryckfärdig pdf är skapad i Acrobat enligt tryckeriets ICC profil.

Direktreklam

Direktreklam är en reklamform som skickas direkt till mottagaren. Direktreklam utgår ifrån något form av register, vilket tillåter att organisationen kan rikta reklamen till sin målgrupp. Utifrån den tillgängliga informationen väljer marknadsförare att redigera informationen i reklamen till en mer personlig reklamkampanj.

Datum

29 augusti, 2016

Kategori

Bildbearbetning, Grafisk Design