Motorlotteriet

Ännu ett härligt uppdrag

Arbetet med Motorlotteriet är ett av många uppdrag jag har fått från Market & Media, att som AD ta fram grafiskt material till deras kund Kombispel. Kombispel administrerar många lotterier och det uppdrag som jag beskriver här är för Motolotteriets olika kampanjer. Det började med en så kallad C65. Det är en enhet som består av ett tvåsidigt brev, ett svarskort med svarstalong, en skraplott, ett innerkuvert och ett ytterkuvert. Namnet C65 syftar på kuvertets storlek.

Malldokument i InDesign

I och med att jag har gjort en C65 enhet för Kombilotteriet tidigare kunde jag ta fram malldokument och rensa ut Kombilotteriets typsnitt och färger och istället ställa in Motorlotteriets färger och göra typografimallar efter given grafisk profil. Kombispel har en bra manual med grafisk profil till alla deras olika lotterier. Sedan var det bara att bygga upp enheten och lägga in text och bilder. Kombispel levererade i stort sett all text och bilder, fast jag fick komplementera en del och ta bort annat.

Det viktigaste i grafisk kommunikation

Jag vill göra en layout som får mottagaren att uppmärksamma och förstå budskapet, vilket är det viktigaste i grafisk kommunikation. I verkligheten, och i synnerhet i en reklamkampanj av detta slaget, skall det vanligtvis in jättemycket info på en liten yta och kunden vill att allt ska synas lika mycket. Då blir det svårt för mottagaren att veta var den skall fästa blicken och förstå vad budskapet egentligen är. Att göra bra layout är i bland en stor utmaning.

Copy i samarbete med Market & Media

Motorlotteriet

kontanter och en bil värd 300 000 kr varje fredag, gör Motorlotteriet till ett av det bästa i Sverige. Chansen finns också att vinna en upplevelse eller en värdecheck på en resa. 

Arbetets gång

Text och bilder är sammansatta i InDesign. Fotoreturs och bildmanipulation är gjorda i PhotoShop. Tryckfärdig pdf är skapad i Acrobat enligt tryckeriets ICC profil.

Datum

18 juli, 2016

Kategori

Bildbearbetning, Grafisk Design