CRM och variabeltryck

CRM betyder Customer Relationship Management

SBM Försäkringar tänker kundvård

Kersti Leoni, en tidigare kollega och kär vän till mig kontaktade mig innan sommaren för SBM försäkringars räkning. SBM var i läge att byta tryckeri och de valde att gå över till att printa breven till sina kunder i en digitalpress i stället för som tidigare, att trycka upp stora upplagor i en traditionell tryckpress. SBM valde att trycka digitalt för att utnyttja variabeltryck, som en naturlig följd av deras CRM tänk, det vill säga Customer Relationship Management, eller kundvård helt enkelt.
InDesign mall

Mitt uppdrag för SBM blev att göra en brevmall i InDesign som sedan SBMs marknadsavdelning kan utgå ifrån när de producerar sina kundbrev. Senare under hösten fick jag även i uppdrag att göra om 12 stycken bilagor som även de numera ska tryckas digitalt. Bilagorna trycks på A4 papper som falsas till en 4-sidig A5.
CRM – kundvård

I ett kundvårdsanpassat flöde är digitalprint en oslagbar hörnsten. I en digitalpress kan upplagan vara så liten som endast ett ex om du vill, – det vill säga att du kan kundanpassa breven ända nere på individnivå.

Customer relationship management

Här i veckan gjorde jag en helt ny grej, jag lämnat in ett anbud på en offentlig upphandling för första gång i mitt liv. Det var nog ingen avancerad upphandling, jag fick kryssa i en massa ja- och nej-ruter och så fick jag rita och lämna in arbetsprov. Det brukar nog krävas mera fritext och även vad jag begär för ersättning. Jag är i alla fall glad och stolt över att ha lämnat in.

Rulla till toppen