Cirkulär ekonomi och hållbarhet

Vi vill bidra

Vi vill bidra till cirkulär ekonomi och hållbarhet! Vi har valt våra GRI mål och de kan du läsa mera om här. Hållbarhetsrapportering enligt GRI är vår senaste produkt. Därför har vi i höst gått kurs i Cirkulära affärssteg och i hållbarhetsrapportering enligt GRI och Infographic.

Cirkulära affärsteg

Graphicview har gått en kurs i cirkulära affärsteg i höst. Det är organisationen CirEko som håller i kursen. Vi fick lära oss allt om cirkulär ekonomi, cirkulär offentlig upphandling, olika verktyg som CAT-scan, Circular Assesement Tool och Cirkulär Business Model Canvas. Och så har vi varit på studiebesök och blivit inspirerat.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI standar

Den här kursen handlar om hur vi med hjälp av GRI Standards kan lyckas med vår hållbarhetsredovisning. Kursen ger kunskap i att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva er organisations hållbarhetsarbete.

Rulla till toppen