Illustrera redaktionella artiklar

Illustrera redaktionella artiklar i tidningen Cirkulära Affärer

– Här händer det magiska –
– Kretsloppet som försvann –

Senaste numret av Cirkulära affärer pryds av mina illustrationer 😀

Senaste numret av Cirkulära Affärer pryds av mina illustrationer och gissa om jag är stolt och glad för att få medverka i just den tidningen. 🙂 Tidningen Cirkulära Affärer ges ut av CirEko, organisationen som driver på för en växande lönsam cirkulär marknad.

Cirkulära Affärer gav mig i uppdrag att illustrera 2 stycken redaktionella artiklar och i tillägg göra informationsgrafik över skiftet att gå i från linjär- till biobaserad cirkulär ekonomi. Just nu befinner vi oss på ett stadie mellan de två ekonomierna.

Du kan se mina illustrationer och läsa artiklarna på nätet: Här händer det magiska och Kretsloppet som försvann

Visuell kommunikation

Med visuell kommunikation kan jag göra världen lite lite bättre. Jag har kommit på att det är mitt sätt att hjälpa till.
Som illustratör gör jag information tydligare med mina i bilder. Som grafisk designer gör jag informationen lättläst genom att använda grafiska regler för text, bild och layout.

Uppdraget

Uppdraget gick ut på att illustrera utifrån 2 stycken artiklar. Artikeln Här händer det magiska, illustrera ”livet i jorden”. Även om läsarna av tidningen Cirkulära Affärer är intresserade av ämnet och av hållbarhet över lag, ligger det ändå i uppdragets natur att försöka lyfte ämnet med humor och värme, och därmed locka publiken till att läsa hela artikeln. Med illustrationen vill jag bjuda publiken med ner i jorden för att bekanta sig med bakteriene, svamparna, algerna och alla andra små microorganismer som lever i jorden för att jorden ska må bra och ge oss skördar till mat. Jag lärde mig mycket om jord när jag arbetade med illustrationen.

Artikeln ”Kretsloppet som försvann” handlar om att dagens linjära industriell livsmedelsproduktion inte är hållbar. Vi behöver att återgå till ett mera cirkulärt flöde så som i gamla dagar. Fast då stöter vi på utmaningar. I dag innehåller mänsklig urin mycket tungmetaller, medicin och narkotika. Det är ämnen som skadar jorden.

Det cirkulära biobaserade ekonomiska flödet är vad min infografik på sidan 21 illustrerar: Skiftet från linjär- till biobaserad cirkulär ekonomi.

Rulla till toppen